ד"ר מילגרם

מרפאה לחיות בית     

הרצל 19, נהריה.  טל. 04-9521666

Soltif - תכשיר חדש למניעת פרעושים וקרציות

 Soltif - תכשיר חדש למניעת פרעושים וקרציות,  כניסה לשוק,  אביב 2013

להשיג במרפאה